ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שמז

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו המהיר, וחששתי שבטח המהירות מפני שהוא בענין גשמי, לצערי נתאמת הדבר, וכהנהגתו, שאינו כותב כלל או עכ"פ לעתים רחוקות ביותר, אלא כשמתעוררים ענינים הקשורים בגוף כפשוטו, תומ"י בא במכתב דחוף ובצירוף בקשה, שגם המענה יהי' עד"ז, אבל ע"פ פירוש המצו"ד עה"פ פותח וגו' ומשביע לכל חי רצון, ובפרט ע"י הידוע, אז "דעם צווייטענס גשמיות איז בא מיר רוחניות", ממלא הנני גם תאותו זו...

ויהי רצון שאף שמתקרבים אנו ליום טוב דחפזון, דבבהילו יצאו אבותנו ממצרים, תורגש ג"כ המעלה דבשובה ונחת תושעון, שזהו ההכנה עתה - בעקבתא דמשיחא לגאולה העתידה ב"ב. ועיין המשך וככה - הגדול - בתחלתו ובסופו.

בברכה לחג פסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמור שליט"א

מזכיר

ה'שמז

ע"פ הידוע: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תשעב, ובהנסמן בהערות שם.