ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שנו

ב"ה, י' ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר משה שי' בן נחום

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, ות"ח על שימת לבבו לשלוח לי דו"ח על דבר בקור השליחים בעיינות. ושמחתי שהרושם ההדדי הי' חיובי וטוב, עד שבקשו לאשר קביעת שבת פ' שקלים לשבת חב"ד בעיינות.

ברם על פי שיטת חב"ד אין דוחים דבר טוב לשנה שלמה, ובפרט בתקופה של הרת עולם, אשר שנים עשר חודש בזמננו ערכם כמה פעמים ככה לגבי שנים כתקונם. ואם בכלל כך, על אחת כמה וכמה כשהדבר נוגע לטובת הנוער, בגיל אשר בו נקבעת צורתם, שאז אינו דומה מה שעושה שנה קודם שנקבעה הצורה לפעולת כמה שנים לאחרי זה.

ובכל אופן תקותי שהיתה התחלה טובה לקירוב הלבבות על יסוד תורתנו, שכלל גדול בה ואהבת לרעך כמוך, וכמו שמודגש בהתחלת סדר פסח כהלכתו בקיבוץ ארבעה בנים בעלי השקפות שונות מן הקצה אל הקצה מסביב לשלחן אבא, המודיעם, את כולם, מה שדברה תורה.

בכבוד ובברכת חג הפסח כשר ושמח.