ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שסה

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, ולפלא ההפסק כ"כ בין מכתב אחד שלו להשני ובטח בינתים כבר נתקבל מכתבי מענה להנהלת ישיבת אחי תמימים בראשון לציון בהנוגע לנוסח השלט והקבלות, ומובן שמ"ש שכיון שלמד מלפנים בישיבת קישינוב, חושב בעצמו ששכלו מטעה, ולכן לא ינהל המו"מ וכו' ורק יעמוד מן הצד, אין זה נראה לי, כי בכלל עמידה מן הצד אין זה הנהגה בתקופתנו, שכל כח צריך לנצלו בכל המאה אחוז והלואי יספיק זה לדרישת השעה, והחשש הנ"ל ישלול אותו ע"י התבוננו והדיון בדבר עם שאר חברי ההנהלה, וגם על כגון דא נאמר, אל תצדק הרבה.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובעניניו הפרטים ומהשתתפותו בפעולות אגו"ח וצעירי אגו"ח וביחוד הפצת המעינות חוצה ההולכת וגדלה הולכת ומתרחבת, ובברכת חג הפסח כשר ושמח.

ה'שסה

מו"ה יעקב שי': פלס, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'קמ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תעו.

בישיבת קישינוב: המדובר ב"איגוד תלמידי ישיבת קישינוב לשעבר", שארגן כנס מיוחד לתלמידי הישיבה בקישינוב, ובו הוחלט על "מפעל להנצחת ישיבת קישינוב" - "ע"י גיוס כספים בין תלמידיה לשעבר ובין יוצאי בסרביה בכלל לשם הקמת אגף חדש בבנין ישיבת "אחי תמימים" בראשון לציון".

הכנס התקיים בפסח שני בבנין ישיבת אחי תמימים בראשל"צ, ובהמשך אליו - ראה לקמן אגרת ה'תעו.