ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תא

ב"ה, כ"ח ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג [ניסן], ולפלא ההפסק בכתיבה עד אז, אבל אין צועקין על העבר, ויה"ר שמכאן ולהבא תשתפר הנהגה זו.

בו כותב אודות לימודו עם הכתוב, ובטח אף שאינו מזכיר עד"ז מחפש דרכים ואופנים להחדירם רוח חסידותי ויראת שמים אשר זה נעשה לא רק ע"י הלימוד אלא גם ע"י הדבור אין דעם ארום פון די ענינים, וע"י הנהגה המתאימה של מורה הכתה להיות דוגמא חיה להנהגה מתאימה לחסיד וירא שמים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון ובפרט שזכות הרבים הם התלמידים והמושפעים מסייעתו..

בברכה.