ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תלה

ב"ה, ח' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד

סניף ירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ט ניסן עם המצורף אליו ולפלא שאין נזכר ע"ד הכנות לנצול יום הל"ג בעומר, הן בהנוגע לביקור בכפר מירון והעיקר לפעולות על אתר בירושת"ו ככל האפשרי וכותב הנני ובעיקר, אף שאמרו אל תהי יושב ושוקל מצותי' של תורה כיון שמספר הנשארים בירושת"ו רק יותר מאלה הנוסעים למירון, ובטח ימלאו במכתבם הבא.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר