ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תצד

ב"ה, א' סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על המכתב עם המוסגר חוו"ד הרופא אודות בנו שליט"א, שמוחזר בזה.

יש להמשיך בהטפול שהציעו, ואפשר כדאי לעורר את הרופא שלכאורה ע"פ המבואר, סיבת מצב רוחו, הי' מועיל ביותר באם היו ממציאים לו האפשריות לעזור לחלשים הימנו להיות מנהיגם או מדריך בכתה כמו מסיבת שבת וכיו"ב שזה הי' מגדיל האמון בעצמו וכו'...