ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תצה

ב"ה, א' סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד, סניף מאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מער"ח סיון, בו כותבים אודות יסוד והנהלת מחנה יומי (דעי קעמפ) במחנם הט'.

ומובן שלכל לראש צריכים לעשות אסיפה משותפה עם הנהלת ישיבת תומכי תמימים דמאנטרעאל, שמהם דרשתי את הענין זה כמה שנים וזה כמה פעמים ובפרט שבהנהלת הקעמפ ואלו שיהנו מהקעמפ, בודאי חלק היותר חשוב יהי' מתלמידי הישיבה.

ויהי רצון שבהתייעצות כולם יחד יחליטו כטוב באמת בשביל ילדי בני ישראל אשר במאנטרעאל ואין טוב אלא תורה ומצוה מוארים במאור שבתורה זוהי אור וחיות חסידותי.

בודאי עומדים בקישור עם המתעסקים בתהלוכת ל"ג בעומר דכאן למען התאמת פעולה בעתיד ולימוד אחר מחבירו על יסוד הנסיון שלהם בעבר.

בברכת הצלחה בעבודת הפצת המעינות ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.