ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקג

ב"ה, י"א סיון, תשי"ז

ברוקלין.

האברך דוד שי'

שלום וברכה!

... בקושיתו: א) הסתירה דשני המאמרים, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ושנזיר נקרא חוטא על שציער עצמו מן היין - מתורץ בתוד"ה אמר (תענית יא, א).

ב)במרז"ל ריקנים שבך מלאים מצות, דאם הוא ריק אינו מלא. - הכוונה ריק בערך ובהשוואה לשאר ישראל.

ה'תקג

האברך דוד: דהאן, רמת השרון.