ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקה

ב"ה, י"א סיון, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבך ממוצש"ק בו את כותבת אודות שאיפותיך בהנוגע להסתדרותך בעתיד, ושואלת במה תבחר.

ולדעתי טוב שתבחרי להיות גננת, שבתקופתנו גם זכות הרבים במקצוע זה, חינוך בנ"י בדרך התורה והמסורה, וכשתכיני את עצמך בחפץ למקצוע זה בודאי תצליחי, וכדאי להקדיש לזה כל הזמן הדרוש להכנה מבוססה ומסודרה, כיון שנוגע להצלחת העבודה בעתיד.

בשאלתה, במה שהציעו לאבי' שי' לעבוד בחיל הים - אין זה מתאים בשבילו כלל וכלל, והזן ומפרנס לכל ימציא לו פרנסתו בחסד וברחמים ובכשרות.

בודאי למותר לעוררה שככל שמוסיפין בהנהגה מתאימה לבת ישראל שכל אחת מהן היא בת שרה רבקה רחל ולאה האמהות הקדושות, מוסיף השם יתברך בורא עולם ומנהיגו נותן התורה והמצוה בהמצטרך לאדם ולכל משפחתו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תקה

אין זה מתאים: ראה לעיל חי"ד אגרת ד'תתיז.