ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקז

ב"ה, י"א סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... כמדומה, שכבר נדבר פעם, שבמצב מסוים הדורש עבודה במקצועות שונים, מובן וגם פשוט שמוכרחים להשתמש ולנצל אותן האנשים הנמצאים בפועל, אפילו אם חסרים הם שלימות, ואפשר יש כאלו שהחסרון הוא די גדול, הנה כיון שאין נמצא יותר טובים מהם, פשוט שאין זה עצה לגרוע גם מהעבודה, כי הרי אין זה תיקון אלא אדרבה...