ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקטו

ב"ה, י"ד סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו בענין ספרי לימוד וכן בהנוגע לשינוי ההברה - ההחלטה תלוי' בכמה פרטים ובזה גם הגדרים דחומרי המקום, שמירת הגדרים דחוגי היר"ש וכו', ולכן יחקור בהנ"ל ובכגון דא לנוהג החרדים לדבר ה' אשר בסביבתו.

ה'תקטו

לשינוי ההברה: שבבית היתה רגילה לברך בהברה אשכנזית וכשהתחילה לבקר בגן היא לומדת ומברכת בעברית בהברה ספרדית.