ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקכט

ב"ה, י"ט סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בודאי יתבונן בהכנת תכנית מפורטת לניצול ימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל ביתר שאת ויתר עז, שהרי בשנה זו הוא ע"ד הכתוב ויהי בשלשים שנה וגו' בענינים של בעל הנס והשמחה שהנקודה התיכונה היא הפצת המעינות חוצה שהיא דרישת והכרח השעה, לימוד תורת החסידות והליכה בהדרכותי' והנהגותי' בחוגים ההולכים ומתרחבים ופרסום תקנותיו בשיעורי חת"ת (חומש תהלים ותניא) השוים לכל נפש, נוסף על עניני החזקת היהדות בכלל לימוד התורה וביחוד הלכות הצריכות בחיי היום יומיים וקיום המצות בהידור. והשי"ת יצליחו לבשר טוב בזה.

בברכה.

ה'תקכט

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 471.