ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקמז

ב"ה, כ"ו סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במ"ש בהנוגע לזוגתו תחי' - אודות הקרנת רענטגען, כמדומה כבר כתבתי שיש להשתמש בטפולים אחרים. ומה שהרופא אומר לה שיעשה רק פעם אחת, מובן, שממנ"פ - אלו שחוששים לטפול האמור, ואין דעתם נוחה הימנו מפני שבמדה שיש לקוות לתועלת יש חשש גם להפכו ח"ו. ואם בפעולה אחת אין כל חשש - בטח אין גם מקום לתועלת, כי שניהם תלוים בתוקף ההקרנה, וק"ל.

ה'תקמז

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 589.