ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תריב

ב"ה, י"ט תמוז, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... בשאלתו מה זה מנוחת הנפש, אינו מובן מה הוא הספק בדבר, ואם כוונתו באיזה דרך לבוא לזה, הנה בכלל תלוי זה במדת הבטחון ותוקפה, ובפרט על פי תורת הבעש"ט בענין דהשגחה פרטית. ומהנכון שילמד פעמים ושלש שער הבטחון בספר חובת הלבבות.

כבקשתו נשלח המכתב דחוף.

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

לפלא שמקצר כל כך בתיאור ההתועדות דיום הגאולה בכפר חב"ד, ויה"ר שימלא עד"ז במכתבו הבא.