ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרכח

ב"ה, ז' מנ"א ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ויסביר לאבי המדוברת אשר ענין החינוך הכשר של בני ובנות ישראל בתקופתנו זו הוא עתה מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, כיון כל' רבותינו ז"ל אין עשיתם מספקת כלל וכלל, ומצוה כזו דוחה אפילו מצות תלמוד תורה שהיא שקולה כנגד כל המצות, ועל אחת כמה וכמה שדוחה חשבונות כספיים וגשמיים.

ויהי רצון אשר בורא עולם המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית ינחהו בטוב לפניו בגשם וברוח גם יחד.

בברכה.