ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרל

ב"ה, ח' מנ"א, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תחי'.

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט ואשר בעגלא דידן יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, כי יבוא מנחם לגאלנו, כי יכלו הנשמות שבגוף לחיים טובים ולשלום.

עתה נתקבלה יקרתו השני' - וזכות תמכין דאורייתא ובפרט ת"ת דרבים, תעמוד ל... בהמצטרך לו. וכזוה"ק (ח"ג נג, ב) דזכי לנביאי, נצח והוד כליות יועצות (עיי"ש הג' מהרח"ו, פרדס שעה"כ מע' כליות).

ה'תרל

תעמוד... כליות יועצות: שהוא חולה כליות.