ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרנד

ב"ה, י"ט מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום /7;14amp&, בו כותב אודות מצב בריאותו ובהנוגע לרגליו, וחוות דעת הרופאים אודות נתוח.

ומצוין למטה חוות דעת רופא מומחה בכאן*.

וכיון שלכל דבר זקוקים לברכת השי"ת ובפרט כשצריכים לתוספת ברכה; מובן שצריך להוסיף בעניני תורה ומצות, וכל שתהי' ההוספה ביותר, יתוסף גם כן בברכות השי"ת בזה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה.

נ.ב.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש, אבל הוא יכול גם להבא לכתוב גם בצרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.

ה'תרנד

*) נתוח בכגון זה - דורש דיוק וזהירות יתרה ואחריות מיוחדת בעשיתו ואופנה, ולכן משתדלים לרפאות באופנים אחרים: חגורה ותחבושת מיוחדה, חימום ע"י עלעקטרע וכיו"ב. ועוד. - באם רוצה יכול לבקש את הרופא המטפל לכתוב בפרטיות לכאן (ע"ש הרופא ד"ר זעליגסאן) טעמיו לניתוח דוקא וידונו כאן עוד הפעם עד"ז.