ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תשלא

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה גרשון שי'

שלום וברכה!

זה מזמן שלא נתקבל מהם כל ידיעות, ואף שע"פ ההנהגה דעד עתה הרי זה סימן שהכל בסדר ובשלום, שהרי כשיש הפרעות ח"ו כותבים, בכל זה ינעם לי לקבל מהם ידיעות בפירוש עד"ז וכן במה עוסק עתה.

ועל של עתה באתי, שנזדמן לידי מכ"ע אגרת לגולה (בשפה האנגלית) חוברת כ"ג ובו מאמר ג"כ באנגלית, כפר חב"ד, ועה"ח גרשון סגל, תושב כפר חב"ד, וכנראה שהוא מחבר המאמר או עכ"פ שהמאמר הוא העתקה ממאמרו או משיחתו, ואתענין לדעת, אם הדפיס מאמר זה בעברית באיזה מכ"ע, וכן אם יש לראותו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

ובברכה לבשו"ט.

ה'תשלא

מו"ה גרשון: סגל, כפר חב"ד.

שנזדמן לידי: ראה גם לעיל אגרת ה'תשכא.