ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קנ

ב"ה ב' בניסן תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... במ"ש אודות יחסו לבתו... שתליט"א, ידוע פסק תוה"ק תורת חיים, בהנוגע לעצמו ולבני ישראל, אשר הדרכים צ"ל דרכי נועם ואפילו הנתיבות נתיבות שלום, וידוע הפס"ד לעולם תהא ימין מקרבת וכו' ואם מאיזה טעם שיהי' צריך להראות שההנהגה לא היתה כדבעי כלל וכלל, הרי כמה אופנים בזה, וק"ל, ויהי רצון שבקרוב ממש ירווה גם ממנה רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי חסידותי.