ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קנא

ב"ה ב' ניסן תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו המהיר מער"ח ניסן.

בכלל הסברא לקנות בית של יותר מדירה אחת, נכונה היא, וכן נוהגים פה, ומטעם הפשוט, כי אז ההוצאות דירה דלעצמו קטנות בהרבה יותר, ובפרט שע"פ הרוב ישנו גם גאראזש גדול יותר וכו'.

החשש שכותב שמא תעמוד הדירה השני' איזה משך זמן פנוי' יש לברר היש יסוד לזה מתאים לתנאי השכונה בה נמצא הבנין.

ויהי רצון שבאיזה אופן שיהי' תסתדר שאלתו באופן הטוב בטוב הנראה והנגלה.

בודאי יחלקו מצה שמורה מתאים לשיחה הידועה בענין זה.

בברכת חג פסח כשר ושמח.