ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קסה

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב מלימודו בבי"ס למלאכה בכפר חב"ד ומסיים בהנוגע להמצב הפרנסה הדחוקה בביתם, ואשר לכן עלה בדעתו של מי שהוא, שאפשר יצא לעבוד כפועל וכו' בשביל לסייע להפרנסה.

והנה ידוע אשר בורא העולם נותן התורה הוא הזן ומפרנס לכל, ולכן ודאי אשר באם ימשיך בלימודו ובהתמדה ושקידה הראוי' זהו הסיוע היותר גדול שיוכל לסייע בפרנסת הבית, ולא על ידי זה שיפסיק ח"ו מלימודו ויתחיל לעבוד, נוסף גם על החשבון הפשוט, שבאם ימשיך בלימודו ובמילא יעשה מומחה במקצוע, יוכל להשתכר (לאחרי שנים) הרבה יותר מאשר כפועל פשוט, ויהי רצון אשר במנוחת הנפש יקדיש זמנו ללימוד התורה בהתמדה ושקידה ויקיים המצות בהידור, והשי"ת יברך את כל בני הבית בהמצטרך להם.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בטח שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.