ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קסו

ב"ה, ז' ניסן תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... בהנוגע לשאלתה באם להחליף המשרה שלה לבית יעקב עממי וכו' - אין נראה לי הדבר, שהרי כל אלו היכולים לחנך נערות בגיל מבוגר יותר צריכים לנצל את זה במילואו ולא להחליף על מקצוע שמומחיות שם אינה דורשת כ"כ ידיעות וכשרון, ובפרט שכותבת שיש אומרים שהעברה מן המסוד דעתה יכול לגרום לירידה ברוח המוסד והתלמידות תי' שלו שזהו נוגע ביותר וביותר כיון שכבר מבוגרות הן.

מובן שהאמור אין שולל כלל בהשתדלות להקל תנאי העבודה ולהגדיל היעילות שלה...

בברכת החג