ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קסט

[ז' ניסן תשי"ח]

... ובהנוגע ללימודו, כבר ידועה הודעת חז"ל יגעת ומצאת, שמזה מובן שהצלחת הלימוד בידו הוא, אלא שבכדי להרבות בסייעתא דשמיא, הנה - יזהר בטבילת עזרא, ובכל יום חול קודם התפילה יפריש איזה מטבע לצדקה, ובכל יום אחר התפילה גם בשבת ויום טוב יאמר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש.

במ"ש אודות המיחוש שלו, בטח נמצא בטפול רופא מומחה במקצוע וממלא הוראותיו, וידוע אשר מנוחת הנפש וחיזוק הבטחון מהרפואות הכי מעולות למיחושים כמו אלו.

בודאי יש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות, ומוסיף בזה מזמן לזמן, שהרי, ככל ענין של תורה ומצוות, נצטווינו בזה מעלין בקדש.

ו'קסט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 363.