ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'קעד

ב"ה, יו"ד ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבם משילהי שבט, - שנתארך בדרך הילוכו יותר על הרגיל -

נעם לי לקרות בו שנמצאים הם במסגרת חב"דית, ובודאי אין צריך להדגיש שענין המציאות במסגרת זו, פירושה התענינות וגם לימוד תורתה ועוד הוא העיקר התענינות והנהגה מתאים לההוראות ומנהגי תורה זו,

אלא שבטבע האדם להתקדם צעד אחר צעד, ולא בפעם אחת מן הקצה אל הקצה, אבל הדרך וההליכה צריכה להיות בכיוון זה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ותקותי שיבשרוני טוב מהתקדמותם בהאמור וגם על החברים שלהם משפיעים בזה.

ב) בענין ציצית אשר כשהולכים לעבודה מלכלכים את הציצית,

הנה בכל זה צריך לשאת ט"ק (מצויצת בציצית) ובפרט שבודאי עיקר עבודתם ורובה במשך היום, ולהשתדל עד כמה שאפשר שלא ללכלך, וכן שיהי' ט"ק שני זמן התפלה ולש"ק ויום טוב.

ג) בהנוגע למקום התפלה ואופנה, מובן שזהו תלוי בהתנאים על המקום, ולכן יתייעצו עם אלו היודעים בזה, ויהי רצון שיחליטו בטוב מתאים לכוונת התפלה ומטרתה שהיא עבודה שבלב המקרבת את האדם לבוראו וממשכת ברכות השי"ת במילוי צרכי האדם לטובה.

בודאי ניצלו ימי הפורים באופן המתאים ויש להם תכנית מתאימה לימי חג הפסח הבע"ל, ויהי רצון שיתחזקו ביהדות בתורה ומצותי' בחיי היום יומים וכדבר משנה המעשה הוא העיקר.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר