ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רסג

ב"ה, כ"ב אייר, תשי"ח

ברוקלין

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום 5/7, בו שואלת מה עלי' לעשות בכדי שיצליח מזלה ותהי' מאושרת בחיים.

והנה כבר ענה בורא עולם ומנהיגו על שאלה זו, ככתוב בתורתו, אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי וגו' וכל הברכות האמורות בפרשה (ויקרא כו, ג ואילך). ועוד כתיב, והי' אם שמוע תשמע בקול ה' אלקיך וגו' ובאו עליך כל הברכות וגו' (דברים כח, א, ב). ומצות האמורות הרי מפורשות הן לפרטיהן בשולחן ערוך ובכמה מקומות.

ובשאלתה, מתי תנשא לאיש וכו', הלא אין זה בנוהג לחפש עתידות, כי הרי נאמר תמים תהי' עם ה' אלקיך (דברים יח, יג), אלא שעל איש ואשה הישראלים להיות חזקים בבטחונם בהבורא יתברך ויתעלה, אשר יתן להם חיים מאושרים, שהרי הם מצדם יתנהגו מתאים לרצונו לתורתו ומצותיו.

תקותי שלומדת ומתנהגת כיאות לבת ישראל שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, ותשפיע גם על החבירות שלה בכגון דא, והשם יתברך יצליחה לבשר טוב בכל האמור.