ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שיז

ב"ה, י"ח סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתביו מט' וי"ג סיון, בם כותב אודות השם לקייטנא ובטח בינתים נתקבל המכתב מכאן בהצעה אשר כל המחנות קיץ בכל המדינות, יקראו בשם משותף, גן ישראל על יד מרכז לעניני חינוך סניף פלוני.

בכלל צ"ע אם להדגיש על כל צעד ושעל ועל כל ענין וענין שזהו משפיץ חב"ד, כיון שבכמה ענינים הכוונה התיכונה להמשיך להן חוג רחב היותר אפשרי ולהשפיע עליו בדברי נועם, ונוסח הנ"ל יכול להפחיד כמה חוגי אנשים, מובן שכאן אין ידוע אם בהנוגע לקייטנא המצב כן הוא, אבל בכל אופן צריך להתבונן גם בנקודה זו בדיון בעניני פרסומות וכו'ו

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולהצלחה.

ו'שיז

מו"ה יצחק שי': גנזבורג, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתפד, ובהנסמן בהערות שם.