ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שיח

ב"ה, כ' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ובשאלתם אודות תכנית הבנינים בקשר עם הנחת אבן הפנה, שיש סברא לשתף עוד בנין, ואחרים אינם גורסים זה מצד ההוצאה היתירה.

אינו מובן כלל נוסח זה, שהרי עומדים בהתחלת אסיפת הכספים ושאלת ההוצאה הנ"ל תעמוד על הפרק צ לאחרי שיתאסף סכום נכון ביותר ויתחילו ויגמרו חלק מהבנינים, ואז עליהם להחליט אם לשתף ג"כ אולם וכו'! ומזה מובן שאם ע"י השתוף בתכנית של אולם צ נוחה יותר תהי' אסיפת הכסף וכו' צ יש לעשות זהו

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

ו'שיח

הנחת אבן הפנה: לישיבת תו"ת בכפר חב"ד. ראה לעיל אגרת ו'ריא, ובהנסמן בהערות שם.