ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שלג

ב"ה, כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

... כותב אודות סברת נכבדות עבור בנו... שליט"א.

וכיון שכותב שהיא יראת אלקים ונתחנכה כבת ישראל כשרה, והרי תיכף תראה אותו שהוא בזקן מגודל ויאמרו לה גלוי גם בהנוגע לשייטל, הרי המענה שלה בזה ישמש הוכחה על הענין, כי באם תסכים על האמור בלבב שלם, הרי זה מראה על תוקף דעתה והחלטתה להתנהג כראוי. אלא שמובן שנוסף על הנ"ל צריך להתענין גם בשאר הפרטים ז.א. בהנוגע לבריאות וכו' והשי"ת ינחם באופן הטוב לפניהם בטוב האמיתי.

בברכה לבשו"ט וגם מהכלל.