ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'ת

ב"ה, ט"ז תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! זה מזמן נתקבל מכתבו אודות לימודו עם מר... שי' ובודאי ממשיך בזה וכן משתדל להמשיכו יותר בעניני חב"ד ע"י השתתפותו בהתועדות וכיו"ב הנקרא בשם הכללי, דעם ארום פון חסידות, ובטח יודיע מהתקדמות הענינים.

ובמ"ש אודות סדר לימוד, הנקודה הכללית בזה מתאים להודעת חז"ל, במקום שלבו חפץ, והרי תוה"ק רחבה מני ים, הלכה ואגדה כו' יש למצוא מקומות שלבבו של הנ"ל חפץ בהם, ובודאי למותר לבאר שעכ"פ אחד הלימודים צ"ל בתורת חסידות חב"ד אשר רחבה היא כנ"ל וגם שם ימצא ענינים שלבו חפץ, וכן לעוררו ע"ד הקריאה ולימוד בשיחות, ובטח השגת הנ"ל מספיקה די ויותר שיקראם בעצמו ורק דבר הקשה יביא לפניו ולפני כל אלו העוסקים בתורת החסידות בקביעות.

המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'ת

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 592.