ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תה

ב"ה, י"ט תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!... ומענין לענין, כמדומה שבשבועות הכי קרובים תהיינה הבחינות של אלו הלומדים בקורס למורים שע"י הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרמ"א שי' זילברשטרם, שגם הוא בתוכם, ובודאי למותר לעוררו שגם ע"ז כוונתי שיעשה בזה במרץ המתאים, והעיקר שירכוש לעצמו כל הידיעות הצריכות ויוכל לנצל כשרונותיו בהשפעה בהיות לו גם סמכות רשמית שהרי התחלת הגישה צריכים לעדות של תעודה ורק אח"כ מכיר השומע במעלת המשפיע גם לולא התעודה, וכיון שנודע כאן ע"ד החוק שמי שיש לו סמיכות של רבנות ה"ז גם מעלה דרגת הסמכות תקותי שגם זה לא יזניח, ובפרט שכמדומה פעם נדבר שבאם להי' לו סמכות בגרות רשמית יוכל במשך הזמן לנצל כשרונותיו בהשפעה להפצת היהדות, ע"ד האמור, כי תעודת הרבנות תפעול רגש כבוד יותר אצל השומעים וק"ל. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור...

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר