ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תלא

[א' מנ"א, תשי"ח]

בשביעת רצון קבלתי מכתבו מכ"ז תמוז, שכותב מהחלטתו טובה בהנוגע לסדרו לשנה הבע"ל. והשי"ת יעזור שתראה רוב הצלחה בלימוד תורתנו הק' שנקראת גם כן תורת חיים, הכוונה שעל ידה יודעים איך לחיות ועל ידה השי"ת מצליח שהחיים יהיו מאושרים בגשמיות וברוחניות, והלימוד יהי' כמאמר חז"ל - תלמוד המביא לידי מעשה, ויהי' באופן דמוסיף והולך, וברכות השי"ת - ג"כ באופן דמוסיף והולך, ואקוה שדוגמתך יפעול על חבריך להוסיף בתורה ומצות, שאז גם זכות הרבים מסייעתו, וגם בענינים הפרטים.

ו'תלא

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 363.