ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תמא

ב"ה, ו' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מר"ח מנחם, בו כותב שמציעים לו לנסוע לחו"ל בתור שד"ר.

ולפלא קצת הקס"ד בזה, שהרי אי אפשר שלא ידע מאלו שכבר ניסו בהאמור שאין זה ענין אלא בשביל נפש היפה, שמזה מובן שאין מקום להצעות כאלו אלא בדלית ברירה, ובודאי שאין זה ח"ו מצבו הוא.

במ"ש האם לעזוב משרתו ב... ולהיות מורה ברשת וגם זוגתו תחי' מסכימה לזה.

הנה בכלל ידועה דעתי וכמו שכתבתי לכמה, שכל המוכשר לעבוד בשטח חנוך עטה"ק אשרי חלקו וחלק ב"ב הן בגשמיות והן ברוחני'. ובהנוגע לאיש פרטי ולהצעה פרטית, מובן שצריך לברר הפרטים ובהתאם לזה להחליט וע"פ הנ"ל לנטות לחלק היפה הוא חנוך המקרב לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר