ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תנה

ב"ה, ט"ו מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מי"א במנחם, ממהר הנני לענות עליו. על פירושו למה שלא קבל עדיין מענה על מכתבו הקודם, שאפשר איני שבע רצון מקביעות הזמן שכותב, אינו נכון כלל [ולפלא, לאחרי שכבר הודעתי שעכוב המענה הוא מפני רוב הטרדות, הרי כל אחד בא לפרש רמזים ורמז רמזים שונים ומשונים]. ובכלל אין מקום כלל ללשונו "בדוחק לסדר חתונה" שהרי זהו שני הפכים, חתונה צ"ל בשמחה ושמחה פורץ גדר עד למרחב העצמי שהרי הוא היפך המוחלט מעניני דוחק. כן מובן שאין מקום על חצי השני של חדש תשרי, שלא ראיתי נוהגים בזה.

בעת רצון אזכירו וב"ב שי' לכל אותן הענינים אודותם כותב ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל וכן בענינים הכללים בטוב הנראה והנגלה ובאופן דמוסיף והולך.

בברכה לבשו"ט.

ו'תנה

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 463 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.