ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תסב

ב"ה, כ"ו מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

...בענין המקוה: מש"כ שעשו עוד אוצר מן הצד כדי שתהי' זריעה - הנה עפ"י האופן דכ"ק אדנ"ע שהיא מקוה ע"ג האוצר והוא רצה שיעלו מי התחתונה ע"ג רצפת העליונה (ע"פ הרי"ל שי' לנדא) הנה ה"ז זריעה באופן היותר מועיל, שא"צ השקה כלל לכל הדיעות, כמובן. - גם אם לא יעלו על הרצפה, יש לסדר שהשאובים יפלו ישר בנקב ההולך לאוצר התחתון, דהיינו זריעה, וא"כ האוצר שמן הצד מהו מוסיף? - (אם לא לזהירות בעלמא אולי יתקלקל אוצר התחתון).

ו'תסב

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 311.

האופן דכ"ק אדנ"ע: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תקלט, ובהנסמן בהערות שם.