ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תצו

ב"ה, כ"ה אלול, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה! לפני כמה חדשים כתב לי ע"ד השתדלותו בענין ההפרדה, אשר לא עלתה לו אז מפני שיד מנגדי ההפרדה היתה על העליונה, אלא שיש לקוות להטבה ושנוי לטוב.

ותקותי אשר לעונת הלמודים החדשה הי' שנוי ממשי לטוב. ועכ"פ בטוחני אשר כ' ממשיך השתדלותו בזה במרץ המתאים, ובפרט בידעו טענות הצד שכנגד, בטח עשה ועושה כל הדרוש שיסתתמו מעצמם, והרי כנראה ממכתבו עיקר הטענה הוא הוצאות הכסף שבזה, וכשיש תכנית לקמץ בהוצאות במקום האפשר הרי מבטלים טענה זו.

ובטח למותר להדגיש שאפילו אם אי אפשר להציל כולו, הרי הצלת חלק גם כן כדאי, כוונתי לכתות הגדולות בגיל לכל הפחות. וזכות הרבים צ התלמידים והתלמידות צ מסייעתו להצליח סוף סוף להציל גם כולו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני מאחל לכ' ולכל הנלוים אליו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.

ו'תצו

לפני כמה חדשים כתב לי: ראה לעיל אגרת ו'קעז.