ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תק

ב"ה, כ"ו אלול, תשי"ח

ברוקלין.

ברכה ושלום! במענה למכתבה מיום 9/7, בו כותבת אשר לפעמים תכופות קורה, ששואלים אותה בעניני יהדות, ולהטעמים שלה שרוצה להתנהג כפי הוראת התורה ולקיים מצותי', ושואלת מה לענות על זה ואיך להתנהג.

והנה בכלל אין כדאי להכנס בוויכוחים מעין אלו, וכשישאלוה, הרי טוב שתענה, שבשאלות כאלו עליהם לפנות להרב מורה הוראה אשר בסביבתם, או להראש ישיבה, שהרי הם עוסקים בתורה יום יום, שבה נמצאים התירוצים והביאורים לכל השאלות, ורק תסבירם, אשר דבר פשוט שכל אחד ואחת מישראל, צריך לקיים את התורה ואת המצוה, שניתנו מבורא עולם ומנהיגו הוא השם יתברך ויתעלה, ואם קשור זה בקישוים ודורש התאמצות, הרי על זה נאמר, כי מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה', ואין זה אלא נסיון לזמן, וכשעומדים בנסיון, מקבלים ברכות השם יתברך ויתעלה, ועלי' להמשיך בהנהגתה כראוי לבת ישראל טובה, שהרי כל אחת מהן נקראת בשם בת שרה רבקה רחל ולאה, וכשתרצה באמת תוכל להתנהג ככה וגם תצליח.

מהנכון שתבקר במשרד בית רבקה, במוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בקסבלנקה, ותראה שם את המורות דבית רבקה ותדבר עמהן אשר יוכלו להסבירה את השאלות אודותן כותבת, וגם אם תהיינה עוד במשך הזמן.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש, אבל היא מצדה יכולה לכתוב גם להבא צרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.