ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקכז

ב"ה, כ"ה תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

באשטעטיג די ערהאלטונג פון אייער בריף מיט דאס בייגעלייגטע, וועלכעס איז איבערגעגעבען געווארען צו דער לשכת חשאין.

און השם יתברך זאל העלפען, אז לאורך ימים ושנים טובות, זאל ערפילט ווערען אייער הארץ פארלאנג צום גוטען, צו קענען דינען השם יתברך בשמחה ובטוב לבב, וואס אין עבודת השי"ת כפשוטה - איז ווי עס דרש'נען רז"ל, כבד את ה' מהונך, אל תקרי מהונך אלא מגרונך (רש"י משלי ג, ט) וכלשון משה רבנו רעיא מהימנא (זהר ח"ב צג, א) בחדוה דנגונא.

און דאס זאל זיין ווי עס האט זיך גערעט אין די מאמרים, בריבוי השמחה, וואס אויף דעם ווייזט דער כפל הלשון, בשמחה ובטוב לבב,

ביז מ'זאל זוכה זיין צו דעם ריבוי האמיתי אין אלע ענינים, ווי די הבטחה פון ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה וגו' - ולנחלה בלי מצרים.

בברכה.

ו'תקכז

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 522 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה שמואל: ליובאשיצקי, ברוקלין. אגרת נוספת אליו (בתוכן דומה) - לעיל ח"י ב'תתקפג.