ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפט

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' כסלו, בשאלותיו:

א) איך להתנהג עם אלו המדברים על תורת דא"ח תורת החסידות וכו'.

במעמדו ומצבו הוא, אין לו להכנס עמהם בוויכוחים כלל וכלל, ותמורת זה להוסיף בהתמדה ושקידה בלימודו בנגלה ובחסידות, וידועה ההבטחה, אשר אפילו מעט אור דוחה הרבה חשך ובפרט הרבה אור.

ב) עצה אשר המחשבה תתרכז בלימוד, ולא תשוטט הנה והנה.

ידועה העצה היעוצה, ללמוד מבפנים הספר וגם להתפלל מתוך הסידור, שהאותיות אוחזות את המחשבה.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.