ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקצו

ב"ה, י"א כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לפלא שאין מזכיר דבר בשאלת ההפרדה, אף שתקותי חזקה שממשיך לפעול בזה ובמרץ המתאים, לערך חשיבות הענין, שהרי גם בזה המצב הוא כהנ"ל, ז.א. שבאם לא יפרידו היום, אפשר שלמחרתו ממש כבר יהי' כו' ובודאי לדכוותי' אין זקוקים לאריכות בזה.

מובן שגם לי ידועות הטענות, שאין להוציא לעז על בנ"י וכו' וכבר נאמר, שגם ע"ז נאמר אל תצדק הרבה, שהרי רז"ל - על כ"א מהם נאמר אוהב ישראל הוא (שהרי סמוכים הם מדור דור עד למשה רבנו שאוהב ישראל הי'), ובכ"ז הזהירו על האמור, ובביטוים כמדקרות חרב, וק"ל.

ולהודעתו אודות מצב זוגתו תחי', השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.