ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקצז

ב"ה, י"א כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מובן שאין כוונתי לצעוק על העבר, ולצער מי שהוא, כ"א לעורר על להבא, ולהורות באצבע - הנראה גם לעיני בשר, שאחד הצנור והכלים הכי בטוח לעניני פרנסה גשמיית, היא ההתעסקות בעניני פרנסה ברוחניות, ואדרבה - פרנסה גשמית היא בידי שמים, וכנוסח ברכת המזון שהיא מדאורייתא, הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים [אלא שעל האדם לעשות כלים בטבע], משא"כ פרנסה ברוחניות, כולה ביד האדם, שהרי הכל בידי שמים חוץ מיר"ש, ונאמר ראה נתתי לפניך ותו לא מידי - משא"כ ובחרת, הוא תלוי באדם [אלא שמוסיפין בזה סיוע מלמעלה, הבא לטהר מסייעין אותו].

ויה"ר שבקרוב ממש יבש"ט מהזזה עיקרית בהנ"ל.

ובפרט שמתקרבים אנו לימי סגולה יום די"ט כסלו, נצחון אור תורת החסידות ודרכי החסידות, וימי חנוכה הסמוכים אליו, שענינם להוסיף אור מיום ליום, שהרי הלכה כב"ה דמוסיף והולך, בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות ועניני'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.