ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרו

ב"ה, י"ח כסלו, תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו.

בודאי ינהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

במש"כ ע"ד לגרוע מהסדר נגלה שלו המתאים לסדרי הישיבה - מובן אשר לא יעשה כן. וילמוד בכל זמנים הפנוים תורת החסידות. ויצליח בנגלה ובחסידות.

ו'תרו

לגרוע: ע"מ להוסיף בלימוד החסידות.