ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרכה

ב"ה, ה' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אשר לפעמים פוחד הוא מברק וכיו"ב.

הנה ילמוד בעל פה איזה פרקים משניות ולפחות פרק אחד תניא, ומזמן לזמן יחזור עליו בהלכו ברחוב וכיו"ב וכיוון שבמוחו יהיו חקוקים דברי תורתנו הנתונה מהשי"ת בורא העולם, יתוסף עי"ז בברכות השם יתברך ושמירתו בכל עניניו.

במ"ש שיש לו קישוים בלימוד התניא וכיו"ב, יבקש את הר"מ והמשפיע שלו בחסידות שיפרש לו הענינים בהם מתקשה.

והעיקר אשר ילמוד בהתמדה ושקידה מתאים לסדרי הישיבה ולהוראות המורים שלו, ואז יצליח.

בטח יודע מהתקנה לאמר השיעור תהלים חדשי בכל יום אחר תפלת השחר, וישמור על זה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר