ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרמב

ב"ה, י"ג טבת, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ מו"ה מיכל יהושע שי'

שלום וברכה!

דרשתי לשלומו אצל אחיו שי' ולמצב בריאותו והעיקר למצב רוחו, ותקותי שלעת קבלת מכתבי כבר באה הטבה ממשית. ובפרט בידעי חבתו לארצנו הקדושה, תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו, הרי בודאי שאוירא דארץ ישראל צריכה להשפיע עליו בכיוון הרצוי, לא רק בבריאות ותוספת כח בהנשמה אלא גם בבריאות ותוספת כח בגוף, שהא בהא תליא. ויונעם לי לקבל בשורות טובות ממנו בכל האמור.

בטח למותר לעוררו, ביחוד בשים לב לקישור שבין בית הדפוס שלהם פה עם עניני הדפוס דליובאוויטש, שמהראוי וגם נכון שיבקר את בית הדפוס שהוקם בכפר חב"ד, נוסף על בקוריו במוסדות חב"ד האחרים. ולבד עצם הענין, הרי בלי ספק יוכל להביא למוסד חדש זה בכפר חב"ד תועלת גדולה בעצה והוראה וכו' ובפרט אשר בית דפוס זה הוא בהתחלתו ומי כמוהו מומחה ובעל נסיון במקצוע זה.

מטובו למסור פ"ש לכבוד אביו שי' אף שאיני מכירו אישית.

ואחכה לבשורות טובות בכל הנ"ל.

בברכה לבשו"ט מתוך שמחה וטוב לבב.

ו'תרמב

מו"ה מיכל יהושע: שולזינגר. אגרת נוספת אליו - חי"ב ג'תתפז.