ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרסא

ב"ה, כ"ה טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומענין לענין הנה סו"ס יבשר כת"ר גם בענינו הוא בענין העיקרי הנמנה ראשונה בתורה, וידועה תורת חסידים הראשונים, וי"א זה בשם רבנו הזקן, אשר "הסדר דתורה ג"כ תורה, ומצוה ראשונה היא פרו ורבו, ;63636#&א איד דארף מאכען נ;63637#&אך ;63636#&א אידן".

בכבוד וברכה.