ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרפח

ב"ה, י"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתביהם מג' י"ג וי"ד שבט, ובינתים בטח קבל מכתבי מענה על מכתביו הקודמים.

ומוסגר פה מכתבי להמשתתפים בההתועדות דיום ההילולא. ואל בינתו אשען באיזה אופן למסור להם, והעיקר לנצל זה לתוספת הסברה באלו הדברים שנזכרו בהמכתב ברמז, ובעיקר בהנוגע להפצת המעינות ב... ובמילוי שליחותם הק' בכלל באופן הכי טוב. והשי"ת יעזור שכל זה יעשה מתוך הרחבת הדעת ובשמחה ובטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ע"ד כהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

ו'תרפח

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 373.