ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשט

ב"ה, ד' אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבם מיום 2/9 בו שואלים למזלם.

והנה כבר נאמר תמים תהי' עם הוי' אלקיך, ואין ענין בדרישה למזל ולעתידות וכו', כי אם ללכת לבטח בדרך המלך מלכו של עולם, היא דרך תורתנו ומצותי', ז.

א. - להתנהג בחיי היום יומיים בכל ענין ופרט מתאים לפי המבואר בשולחן ערוך וכיו"ב.

ואז הובטחנו אשר אין מזל לישראל, ומקיים בורא עולם ומנהיגו (על פי מה שכתוב): אם בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם וגו' ככל הברכות המנויות בפרשה.

בברכה לבשורות טובות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א