ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשסה

ב"ה, י"ג אדר ב', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר שי' לבנה

שלום וברכה!

נזדמן לידי - ועל פי תורת החסידות הרי אין לך דבר שהוא במקרה, אלא הכל בהשגחה פרטית - קטע ממכתב עתי המספר שכ' עומד לארגן אנשים שהם תמימי דיעה אתו ע"ד שינוים המוכרחים בשטח הכלכלה וכו', ואשר באירגון זה נכנסים כמה אנשי דת אורטודוקסים.

והנה, בכלל, כשמתחילים לשנות ולחדש בשטח אחד של תכנית חיים והשפעת עולם, הרי אז נקל יותר להאדם להוסיף חידוש ולשנות גם בשטחים אחרים של השקפתו. יחד עם זה, הנה כמו בכל תופעות הטבע ששורר בהם החוק דהשפעת גומלין דוקא, הרי בטח גם בזה כן הוא. כוונתי להשפעת גומלין של החברים האורטודוקסים על שאר החברים ועל תכניתו של הארגון בכלל, בהנוגע לדתנו תורתה ומצותי'. והרי תמיד יש מקום להטבה בשטח זה.

וכ' כמארגן הקבוצה, וע"פ מכ"ע האמור גם מחולל הרעיון ורוח החי' בכל עניני', הרי אפשר שגם בזה עליו להיות היוזם ומכריז שמוכרחת השיבה אל המקורות הנושנים-חדשים-נצחיים, תורת משה מסיני ומצותי', ובאופן מעשיי דוקא, כי המעשה הוא העיקר, ורק המעשה הוא אבן הבוחן של כל שיטה ואדם. ובסגנון המגילה שקורין אותה בעוד שעות ספורות: ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בהאמור ולפורים בסדר, ז.א. כדבר המגלה אשר ישלטו היהודים גו'.

עשיריות פירושים שונים ומשונים למגלת אסתר, אבל בזה כולם משתווים אשר אף שהמן אמר להשמיד ולהרוג ומרדכי - ונהפוך הוא - בדעה אחת היו, וגם אחשורוש וכל הדור ההוא עמהם, וללא צל של ספק - מי הוא יהודי.

ו'תשסה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 498 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מר.. לבנה: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תסז. לקמן ותתפא.

מי הוא יהודי: ראה בזה לעיל אגרת ו'תשיד, ובהנסמן בהערות שם.