ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתיג

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

לכבוד הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק

ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בקשר עם הכנוס ארצי שני של צאגו"ח באה"ק ת"ו שיתקיים ביום ראשון הבע"ל, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח מברק ומועתק בזה הנוסח:

כנוס צא"ח כפר חב"ד.

ברכתי שלוחה להמשתתפים בהכינוס ובאמצעותם - לכל חברי צא"ח באה"ק ובחו"ל, לפעילות חי' מוצלחה ומאירה בחוגים ההולכים ומתרחבים, להפיץ היהדות המסורתית ומעינותי', ובזה - להחדיר בכל אחד ואחת מבני ישראל ההכרה, אשר בצבאות הוי' הוא נמנה, ותפקידו החיוני לצאת ולהוציא (את) סביבתו מעבדות וגלות פנימית - לחירות האמתית וביד רמה וברכוש גדול - בכל דרכיך. ובזה ממהרים ביאת משיח צדקנו וגאולתנו השלימה והאמתית.

מועדים לשמחה,

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו, ובודאי יודיעו לכאן כל הנעשה, וגם על זה נאמר כל המרבה הרי זה משובח.

בכבוד ובברכת חג כשר ושמח

מזכיר

ו'תתיג

כנוס ארצי שני: ראה לעיל חי"ד אגרת ה'רעא.