ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתסז

ב"ה, ל"ג בעומר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה להידיעה התלפונית ע"ד הטפול הרפואי שהתחילו.

יהי רצון שיהי' בהצלחה גדולה לרפו"ק.

ומגלגלין זכות ליום זכאי, הילולא דרשב"י אשר יום שמחה גדולה הוא, וכמבואר בכ"מ, וענינו הרי הי' להביא מן הסתים דאורייתא אל הגליא דאורייתא, שהתוצאות מזה, להביא מהסתים דישראל להגליא דישראל ומפני' החיות להגליא דחיות, חיות כל אחד מהאברים, כמצוה עלינו בתורתנו תורת חיים, שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.