ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתעט

ב"ה, כ"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

רב פעלים הרב יוסף ע. שי'

שלום וברכה!

... שמעתי לא מכבר אשר אביו שליט"א מצטיין בסגנונו האטלקית. ואולי יש מקום שיקדיש מזמנו לכתיבת מאמרים קלי ההבנה (וקלי הסגנון) בהנוגע לקיום מצות מעשיות בפועל דוקא ולאורח חיים מסורתי בחיי היום יום - בשביל הנוער והצעירים דוברי איטלקית ומתאים לתכונות נפשם.

הדגשתי ע"ד קלות כו' כנ"ל - כי ב' הספרים מאביו שישנם אצלי - לפי ידיעתי בשפה זו (שאינה מספיקה ופשיטא שאיני מומחה בה כלל) - מתאימים לרמה גבוהה הרבה יותר - הן בידיעת השפה והן בידיעות בכלל.

ו'תתעט

הרב יוסף ע.: פציפיצי, גיבלרטר. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תרנה, ובהנסמן בהערות שם.